Geslaagde inloopavond in Gemeenschapshuis De Wilg

Woensdag 10 mei 2023 is middels een inloopavond in Gemeenschapshuis De Wilg de aftrap gegeven voor de ontwikkeling van de resterende 18 woningen binnen plangebied ‘Moerboom III’.

In een informele setting zijn de bewoners van Wilbertoord geïnformeerd over het verkavelingsplan en de eerste woningontwerpen. Verschillende tekeningen zijn tentoongesteld en aan de hand van deze panelen zijn er goede gesprekken gevoerd. Zo was er vanuit het projectteam ruimte om de plannen verder toe te lichten en kregen bezoekers de mogelijkheid om vragen stellen. Daarbij is goede input opgehaald over de woonwensen van de verschillende aanwezigen.

Dankzij de grote opkomst en het enthousiasme van de bezoekers kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde avond. Er is waardevol contact gelegd met Vereniging Wilbertoord, die aangehaakt zullen blijven in het proces. Bovendien bleek er veel animo voor deelname aan een enquête om de woonwensen van geïnteresseerden op te halen. Hier zal dus ook een vervolg aan worden gegeven. Het draagvlak en de interesse vanuit Wilbertoord geeft het projectteam volop energie om aan de slag te gaan met de volgende stappen binnen het project.

Graag houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen plan Moerboom via onze nieuwsbrief. Middels dit kanaal zullen we u ook uitnodigen voor de enquête en de volgende informatieavond.

Een kleine impressie van de avond: